Pozdravy z vězení pro tvůj věčný život (Koloským 4,12-14) Jan Suchý Koloským Kol 4,12-14_osnova.docx 2024
Žij život, který uctívá Boha (Kol 4,9-11) Jan Suchý Koloským Kol 4,9-11_osnova_0.pdf , Kol 4,9-11_publ.pdf 2024
SPOLUPRACOVNÍCI NA DÍLE KRISTOVĚ (KOLOSKÝM 4,7-8) Jan Suchý Koloským Kol 4,7-8_osnova.pdf 2024
Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6) Jan Suchý Koloským 2024
patříte-li Kristu, žijte pro Krista Kol 3,22-4,1 Jan Suchý Koloským Kol 3,22-4,1_osnova.pdf 2023
KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9) Jan Suchý Koloským 2K 8,9_osnova.pdf 2023
RODIČE, MILUJTE SVÉ DĚTI (KOLOSKÝM 3,21) Jan Suchý Evangelium Kol 3,21_osnova.pdf 2023
DĚTI, POSLOUCHEJTE VE VŠEM SVÉ RODIČE (KOLOSKÝM 3,20) Jan Suchý Evangelium Kol 3,20_osnova.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO SI KRISTUS ZAMILOVAL CÍRKEV (EFEZSKÝM 5,25, KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_II_osnova.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_osnova.pdf 2019
JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17) Jan Suchý Evangelium Kol 3,17_osnova.pdf 2023
DALŠÍ DŮSLEDKY NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ (KOLOSKÝM 3,16B) Jan Suchý Evangelium Kol 3,16b_osnova.pdf 2023
Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17) Jan Suchý Koloským Kol 3,16-17_osnova_0.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium Kol 3,12-15_osnova.pdf 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským Kol 3,5-11_osnova.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Nový zákon Kol 3,1-4_osnova.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium Kol 2,16-3,4_osnova.pdf 2023
JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,11-15_osnova.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,8-10_osnova.pdf 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,6-7_osnova.pdf 2023
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským Kol 2,1-5_osnova.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským Kol 1,24-29_osnova.pdf 2022
Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23) Jan Suchý Koloským Kol 1,21-23_osnova_0.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským1,15-20) Jan Suchý Koloským Kol 1,15-20_osnova.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským Kol 1,9-14_osnova.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským Kol 1,1-8_osnova.pdf 2022
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal Koloským ko2-11-15-osnova.pdf 2015
Zakotvení v Kristu (Ko 1-4) Jaroslav Kernal Koloským ko1-4-osnova.pdf 2013
Nadřazenost evangelia (Ko 1,18-20) Marcus Denny Koloským 2010