Hospodin, který vysvobozuje (Ex 1-40) Jaroslav Kernal Exodus
ex1-40-osnova.pdf 2013