Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení
ZJ 2, 12-23 - osnova.pdf
Hle, všecko tvořím nové (Zj,21-8) Jan Suchý Zjevení
Zj21-1-8-osnova.pdf 2018
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Pavel Borovanský Zjevení
zj1-17-18-osnova.pdf 2017
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení
2009