DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26) Jan Suchý Nový zákon
1K 11,23-26B_osnova_0.pdf 2024
PROČ SLAVÍME PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ? (1 KORINTSKÝM 11,23-26) Jan Suchý Nový zákon 2024
BŮH PEČLIVĚ STŘEŽÍ PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PRO JEJÍ VZÁCNOST (1K 11,17-34) Jan Suchý Nový zákon
1K 11,17-34_osnova_0.pdf , 1K 11,17-34_otázky.pdf , 1K 11,17-34_publ.pdf 2024
VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16; Pavel Borovanský Křest
Sk 226-16_osnova_0.pdf 2024
VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23) Jan Suchý Křest
J 3,1-23_osnova_0.pdf 2024
Není zde, byl vzkříšen! (Lukáš 24,5-6)  Jan Suchý Vzkříšení Krista
Lk 24,5-6_osnova_0.pdf 2024
HLE PŘIŠLA HODINA! Mk 14,33-41; Pavel Borovanský Velikonoce
2024
BUĎ ROZHODNÝ A VELMI UDATNÝ (JOZ 1,1-9) Jan Suchý Církev
Joz 1,1-9_osnova_0.pdf , Joz 1,1-9_otázky_0.pdf 2023
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium
Lk 12,5_osnova_0.pdf 2023
ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7; Pavel Borovanský Církev
Ž 37,7_osnova_0.pdf , Ž 37,7OTÁZKY_0.pdf 2023
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský Církev
1Pt 5,5-7_osnova_0.pdf 2023
MODLEME SE DÁL Lk 18,1-8; Peter Smith Modlitba
Lk 18,1-8 - osnova.pdf , Lk 18,1-8_otázky_0.pdf 2023
O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6; Pavel Borovanský Církev
O mrtvých a živých větvích i jejich určeníosn_0.docx , OTÁZKY J 15,1-6;.pdf 2023
KDE NALÉZT TRVALOU RADOST (J 17:13) Jan Suchý Církev
J 17,13 - osnova_0.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium
Lk 19,1-10_osnova_0.pdf , otázky Lk 19,1-10.pdf 2023
Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46; Jan Suchý Modlitba
2023
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3) Jan Suchý Evangelium
Iz 61,1-3_osnova_0.pdf 2023
CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12) Jan Suchý Evangelium
2023
Toužíš chodit tak, jako chodil On? Ž 101 Pavel Borovanský Evangelium
Ž 101_osnova_0.pdf , Ž 101OTÁZKY.pdf 2023
To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100; Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Ž 100_osnova_0.pdf , OTÁZKY Ž100.pdf 2023
MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13; Roman Klusák Modlitba
2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium
Mk 3,35_osnova.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium
J 11,5-15_osnova_0.pdf 2022
Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8; Pavel Borovanský Modlitba
1Tm 2,1-8- osnova_0.pdf , otázky 1 Tm 2,1-8_0.pdf 2022
Dokonalý Boží plán pro vyvolené ze židů i pro vyvolené z národů! (Ř 11,11-15) Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Ř 11,11-15_osnova.pdf 2022