VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23)

aaaMožná se ptáš, co to je to nové narození? Možná jsi o tom už slyšel, ale nevíš přesně, co to znamená. Máš kolem sebe lidi, kteří říkají, že oni se už znovuzrodili, ale ty ještě takovou zkušenost ve svém životě nemáš. Co to tedy znamená znovu se narodit? Boží slovo má pro nás odpověď. V Janově evangeliu ve třetí kapitole čteme o Nikodémovi.

Osnova kázání

TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17;

aaaZ Galileje přichází Pán Ježíš. Je to něco přes sto Km. Jde tuto vzdálenost pěšky, aby se nechal od Jana pokřtít. To je něco nepochopitelného. Ten, který nás křtí svým Duchem svatým, abychom byli zachráněni a měli život. Ten, který je Stvořitelem života, Pánem života a který je ŽIVOT sám, se nechává od hříšníka Jana pokřtít! A velmi ho tím uvádí do rozpaků.

Osnova kázání

TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17;

TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17;

ÚVOD

Pokoj vám! Jak jsme oznámili spolu s bratrem Janem, začneme dnes vyučováním o křtu. A kde jinde bychom měli začít než u našeho vzoru pravého lidství. U Božího Syna, u Pána Ježíše Krista.

Víme, že Pán Ježíš se narodil jako člověk. V těle jako má hříšný člověk vyjma hříchu. Kraličtina říká: „V podobnosti těla hříchu, vyjma hříchu.“  Víme, že Ježíš je Beránkem Božím, vyhlédnutým před stvořením světa. Jan o Něm říká doslova.

Není zde, byl vzkříšen! (Lukáš 24,5-6) 

aaaHrob Ježíšův je prázdný. On je vzkříšený jednou pro vždy. Už neumírá, ale žije na věky. V Bibli čteme o lidech, kteří byli také vzkříšeni. Na rozdíl od Ježíše, ale všichni znovu museli zde na zemi zemřít. Mzdou hříchu je smrt. Tak proč Ježíš byl vzkříšený a už neumírá? Proč nad ním smrt už nemá moc? Jednoduše proto, že on je svatý sám v sobě. On je Bůh. Mohl být jen člověk?

Osnova kázání

HLE PŘIŠLA HODINA! Mk 14,33-41;

aaaJak veliký je ten zástup VE Zjevení? Nikdo ho nedokáže sečíst! A kolik hříchu napáchá člověk před svým obrácením a kolik jich napáchá i po svém obrácení? A musíme to číslo skutečně znát?  Když víme, že i za jeden jediný hřích spáchaný, byť jen v mysli člověka, musí být viník a bude viník odsouzen a odloučen od Boha na věky v trestu? Jak moc tupí i jeden jediný hřích svatého Boha?

SPOLUPRACOVNÍCI NA BOŽÍM DÍLE Mt 28,18-20

aaaVy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským 5:13;

Každé z Božích dětí je obdarováno ke službě Bou i celému tělu Krista. Každý je obdařen dary milosti Boží. 

KÁŽE BRATR RADEK KOLAŘÍK, KUŘIM;

 

Osnova kázání