VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16; Pavel Borovanský Křest Sk 226-16_osnova.pdf 2024
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky Sk 18,18-28_osnova.pdf 2022
JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48) Jan Suchý Skutky Sk 10,24-48_osnova.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky Sk 11,24_osnova.pdf 2022
CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU? (SK 8,26-40) Jan Suchý Skutky Sk 8,26-40_osnova.pdf 2022
Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2; Pavel Borovanský Skutky 2022
Sedm věcí, které činí církev církví! Sk 2, 37-47 Pavel Borovanský Sk 2, 37-47osn.docx 2022
Důsledky kázání evangelia v moci Ducha svatého! Aleš Novotný Sk 2_37_41_osnova.pdf 2022
Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37 Pavel Borovanský Skutky Sk 13, 37_osnova_0.pdf 2022
Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36) Jan Suchý Vzkříšení Krista Sk2,22-36_osnova.pdf 2020
O tichosti Krista! Pavel Borovanský Velikonoce Sk 8,32_osnova_0.pdf 2020
Pláště v rukou Saula (Sk 7:58) Jan Suchý Skutky Sk 7,58 - osnova.pdf 2019
Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 13,30) Pavel Borovanský Skutky Sk 13,30 - osnova_0.pdf 2019
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Jaroslav Kernal Skutky sk20-20-38-osnova.pdf 2013
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Jaroslav Kernal Skutky sk20-17-31-osnova.pdf 2013
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Jaroslav Kernal Skutky sk19-23-20-1-osnova.pdf 2013
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Jaroslav Kernal Skutky sk19-11-22-osnova.pdf 2013
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Jaroslav Kernal Skutky sk19-1-10-osnova.pdf 2013
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Jaroslav Kernal Skutky sk18-1-28-ef-osnova.pdf 2013
Znaky živé církve (Sk 2,36-47) Jaroslav Kernal Skutky 2007