VÍME, TOUŽÍME, SOUŽÍME A STÉNÁME! 2 K 5,1-10; Pavel Borovanský 2. Korintským 2024
TĚŽKÁ SLOVA KRISTOVA J 14,6; Milan Bulák Janovo evangelium
2024
KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ? Pavel Borovanský Izajáš
Iz 53_osnova_0.docx 2024
BOŽÍ POKOJ (JAN 14, 25-27) Roman Klusák Janovo evangelium
J 14,25-27_osnova.pdf 2024
Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6) Jan Suchý Koloským
Kol 4,2-6_osnova_0.pdf , Kol 4,2-6_otázky.pdf 2024
DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14 Pavel Borovanský Římanům Ř 13,11-14_osnova_1.pdf 2024
Patříte-li Kristu, žijte pro Krista (Kol 3,22-4,1) Jan Suchý Koloským
Kol 3,22-4,1_osnova_0.pdf , Kol 3,22-4,1_otázky.pdf 2024
DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE! Ř 13,7-10; Pavel Borovanský
Ř 13,7-10_osnova.pdf , otázky Ř 13,7-10.pdf 2024
BUĎ ROZHODNÝ A VELMI UDATNÝ (JOZ 1,1-9) Jan Suchý Církev
Joz 1,1-9_osnova_0.pdf , Joz 1,1-9_otázky_0.pdf 2023
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium
Lk 12,5_osnova_0.pdf 2023
KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9) Jan Suchý Koloským
2K 8,9_osnova_0.pdf , 2 K 8,9.pdf 2023
KRISTŮV POKOJ PŘEVYŠUJE KAŽDÉ POMYŠLENÍ (LK 8,22-25) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 8,22-25_osnova.pdf , Lk 8,22-25_otázky.pdf 2023
TŘI NUTNÉ OBLASTI AKCE A REAKCE S VLÁDNÍ MOCÍ Ř 13,1-7; Pavel Borovanský
Ř 13,1-7c_osnova_0.pdf , Otázky Ř 13,1-7III.pdf 2023
RODIČE, VYCHOVÁVEJTE SVÉ DĚTI (EFEZSKÝM 6,4B) Jan Suchý Nový zákon
Ef 6,4b_osnova_0.pdf 2023
RODIČE, MILUJTE SVÉ DĚTI (KOLOSKÝM 3,21) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,21_osnova_0.pdf 2023
NEJVYŠŠÍ MOTIVACÍ JE LÁSKA! Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Nový zákon
Ř 131-7_osnova (1)_0.pdf 2023
PÉČE O MLADÉ DUŠE (EF 6,1-4) Peter Smith Efezským
Ef 6, 1-4- osnova.pdf , Ef 6, 1-4_otázky.pdf 2023
DĚTI, POSLOUCHEJTE VE VŠEM SVÉ RODIČE (KOLOSKÝM 3,20) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,20_osnova_0.pdf , Kol 3,20_otázky.pdf 2023
CO JE CÍSAŘOVO CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ BOHU! Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Evangelium
Ř 131-7_osnova_0.pdf 2023
VRAŤ MEČ NA JEHO MÍSTO! Ř 12,17-21 Pavel Borovanský Církev
Ř 12,17-21_osnova_0.pdf 2023
BOŽÍ SLOVO - SLOVO PRAVDY (2 Pt 1,16-21) Milan Bulák 2. Petrův
2Pt_1,16-21_osnova.pdf , 2 Pt 1,16-21.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO SI KRISTUS ZAMILOVAL CÍRKEV (EFEZSKÝM 5,25, KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,19_II_osnova_0.pdf 2023
SEDM ZNAKŮ KŘESŤANSKÉ LÁSKY! Ř 12,9-16; Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12,9_16_osnova_0.pdf , OTÁZKY Ř 12,9-16.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,19_osnova_0.pdf 2023
BOŽE, NA VLASTNÍ UŠI JSME SLÝCHÁVALI (ŽALM 44) Daniel Adamovský Žalmy 2023