Nenechte se zmýlit! 1 K 6,9-11 Milan Bulák 1. Korintským
1K 6,9-11- osnova.pdf , otázky1 K 6,9-11.pdf 2022
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3; Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 2,3_osnova_1.pdf 2022
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 1,30-31- osnova_0.pdf
Nerovná manželství (1 K 7, 10-17) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K7-10-17-osnova.pdf 2018
Kristovo vzkříšení - jistota věčného života (1K 15,1-22) Jan Suchý 1. Korintským
1K 15,1-22- osnova.pdf 2018
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským
02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011