Vyznání víry

Ve společenství s Ježíšem Kristem, v Duchu Svatém a s pomocí Božího Slova chceme radostně oslavovat Boha. 

  • Věříme, že je jeden Bůh, který existuje věčně ve třech osobách, Otci, Synu a Duchu svatém. (více ...)  
  • Věříme v plné Božství a dokonalé lidství našeho Pána Ježíše Krista, druhé osoby svaté Trojice, v Jeho narození z panny, v Jeho bezhříšný život. Věříme, že zemřel jako oběť smíření za naše hříchy, ve svém těle vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a znovu se vrátí v moci a slávě.
  • Věříme, že Bible je jediné inspirované, pravdivé, bezchybné a autoritativní Slovo Boží a že obsahuje vše, co potřebujeme vědět, abychom mohli dojít ke spasení a mohli žít zbožným životem. (více ...)  
  • Věříme, že člověk je ve všech směrech zkažený, ve své přirozenosti hříšný a není schopen zasloužit si Boží přízeň.
  • Věříme, že lidé mohou být z hříšnosti a od spravedlivého trestu za hřích zachráněni jedině milostí, která je darem od Boha. Věříme, že tato záchrana se uskutečňuje skrze víru v dokonané dílo Ježíše Krista na kříži.
  • Věříme, že vedení Ducha svatého bude stále důsledné, jednotné a neměnné v souladu s jasným a čistým učením Písma.
  • Věříme, že Boží plán spasení se uskutečňuje skrze místní církev, jejímž hlavním cílem je zjevit Boží slávu všem lidem a zvěstovat jim smíření s Bohem skrze Ježíše Krista. (více ...)  
  • Věříme, že Pán Ježíš Kristus se znovu vrátí, aby soudil živé i mrtvé a aby ustanovil věčné království spravedlnosti a pokoje.
  • Věříme v tělesné vzkříšení z mrtvých – spasených k věčnému životu spolu s Kristem a ztracených k věčnému odsouzení v pekle.

Vyznání víry přijaté vedoucími sboru 6. března 2007.