VÍME, TOUŽÍME, SOUŽÍME A STÉNÁME! 2 K 5,1-10; Pavel Borovanský 2. Korintským 2024
TĚŽKÁ SLOVA KRISTOVA J 14,6; Milan Bulák Janovo evangelium
2024
BOŽÍ POKOJ (JAN 14, 25-27) Roman Klusák Janovo evangelium
J 14,25-27_osnova.pdf 2024
Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6) Jan Suchý Koloským
Kol 4,2-6_osnova_0.pdf , Kol 4,2-6_otázky.pdf 2024
DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14 Pavel Borovanský Římanům Ř 13,11-14_osnova_1.pdf 2024
Patříte-li Kristu, žijte pro Krista (Kol 3,22-4,1) Jan Suchý Koloským
Kol 3,22-4,1_osnova_0.pdf , Kol 3,22-4,1_otázky.pdf 2024
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium
Lk 12,5_osnova_0.pdf 2023
KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9) Jan Suchý Koloským
2K 8,9_osnova_0.pdf , 2 K 8,9.pdf 2023
KRISTŮV POKOJ PŘEVYŠUJE KAŽDÉ POMYŠLENÍ (LK 8,22-25) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 8,22-25_osnova.pdf , Lk 8,22-25_otázky.pdf 2023
RODIČE, VYCHOVÁVEJTE SVÉ DĚTI (EFEZSKÝM 6,4B) Jan Suchý Nový zákon
Ef 6,4b_osnova_0.pdf 2023
RODIČE, MILUJTE SVÉ DĚTI (KOLOSKÝM 3,21) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,21_osnova_0.pdf 2023
NEJVYŠŠÍ MOTIVACÍ JE LÁSKA! Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Nový zákon
Ř 131-7_osnova (1)_0.pdf 2023
PÉČE O MLADÉ DUŠE (EF 6,1-4) Peter Smith Efezským
Ef 6, 1-4- osnova.pdf , Ef 6, 1-4_otázky.pdf 2023
VRAŤ MEČ NA JEHO MÍSTO! Ř 12,17-21 Pavel Borovanský Církev
Ř 12,17-21_osnova_0.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,19_osnova_0.pdf 2023
PODŘÍZENOST V MANŽELSTVÍ: PŘEŽITEK ANEBO POŽEHNÁNÍ? (KOL 3,18) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,18_osnova_0.pdf , Kol 3,18_otázky.pdf 2023
DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12,3-9TISK_osnova_0.docx 2023
JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,17_osnova_0.pdf 2023
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský Církev
1Pt 5,5-7_osnova_0.pdf 2023
Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17) Jan Suchý Koloským
Kol 3,16-17_osnova.pdf , Kol 3,16-17_publ.pdf 2023
O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6; Pavel Borovanský Církev
O mrtvých a živých větvích i jejich určeníosn_0.docx , OTÁZKY J 15,1-6;.pdf 2023
KDE NALÉZT TRVALOU RADOST (J 17:13) Jan Suchý Církev
J 17,13 - osnova_0.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium
Lk 19,1-10_osnova_0.pdf , otázky Lk 19,1-10.pdf 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12_1,2osnova_0.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,12-15_osnova_0.pdf , Kol 3,12-15_otázky.pdf 2023