POZDRAVY Z VĚZENÍ PRO TVŮJ VĚČNÝ ŽIVOT (KOLOSKÝM 4,12-14) Jan Suchý Koloským
Kol 4,12-14_osnova_0.docx , Kol 4,12-14_publ.pdf 2024
Poznávací znamení láska! Ř,14-23 Pavel Borovanský
Ř 14,14-23osnova_0.docx 2024
Žij život, který uctívá Boha (Kol 4,9-11) Jan Suchý Koloským
Kol 4,9-11_osnova.pdf , Kol 4,9-11_publ_0.pdf 2024
PÁN MRTVÝCH I ŽIVÝCH! Ř 14 Pavel Borovanský Římanům
Ř 14,7-13osnova_0.docx 2024
DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26) Jan Suchý Nový zákon
1K 11,23-26B_osnova_0.pdf 2024
JAK PŘIJÍMÁŠ BRATRY A SESTRY? Ř 14,1-8 Pavel Borovanský Římanům
Ř 14,1-8osnova_0.docx 2024
PROČ SLAVÍME PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ? (1 KORINTSKÝM 11,23-26) Jan Suchý Nový zákon 2024
Spravedlnost z víry v Ježíše Krista Jan Suchý Nový zákon
R 3,21-4,12_osnova.pdf 2024
BŮH PEČLIVĚ STŘEŽÍ PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PRO JEJÍ VZÁCNOST (1K 11,17-34) Jan Suchý Nový zákon
1K 11,17-34_osnova_0.pdf , 1K 11,17-34_otázky.pdf , 1K 11,17-34_publ.pdf 2024
RADOST ZE SPASENÍ VYCHÁZÍ Z JEHO VZÁCNOSTI (LK 10,21 – 24) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 10,21 - 24_osnova.pdf 2024
VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16; Pavel Borovanský Křest
Sk 226-16_osnova_0.pdf 2024
VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23) Jan Suchý Křest
J 3,1-23_osnova_0.pdf 2024
TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17; Pavel Borovanský Nový zákon
Mt 3,4-17_osnova.docx 2024
Není zde, byl vzkříšen! (Lukáš 24,5-6)  Jan Suchý Vzkříšení Krista
Lk 24,5-6_osnova_0.pdf 2024
HLE PŘIŠLA HODINA! Mk 14,33-41; Pavel Borovanský Velikonoce
2024
SPOLUPRACOVNÍCI NA BOŽÍM DÍLE Mt 28,18-20 Radek Kolařík Matoušovo evangelium
Mt 28,18-20_osnova.pdf 2024
SPOLUPRACOVNÍCI NA DÍLE KRISTOVĚ (KOLOSKÝM 4,7-8) Jan Suchý Koloským
Kol 4,7-8_osnova_0.pdf , Kol 4,7-8_otázky.pdf 2024
VÍME, TOUŽÍME, SOUŽÍME A STÉNÁME! 2 K 5,1-10; Pavel Borovanský 2. Korintským 2024
TĚŽKÁ SLOVA KRISTOVA J 14,6; Milan Bulák Janovo evangelium
2024
BOŽÍ POKOJ (JAN 14, 25-27) Roman Klusák Janovo evangelium
J 14,25-27_osnova.pdf 2024
Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6) Jan Suchý Koloským
Kol 4,2-6_osnova_0.pdf , Kol 4,2-6_otázky.pdf 2024
DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14 Pavel Borovanský Římanům Ř 13,11-14_osnova_1.pdf 2024
Patříte-li Kristu, žijte pro Krista (Kol 3,22-4,1) Jan Suchý Koloským
Kol 3,22-4,1_osnova_0.pdf , Kol 3,22-4,1_otázky.pdf 2024
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium
Lk 12,5_osnova_0.pdf 2023
KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9) Jan Suchý Koloským
2K 8,9_osnova_0.pdf , 2 K 8,9.pdf 2023