Písmo svědčí o mně! Proutek z pařezu Jišajova! (Rt 4,13-22) Pavel Borovanský Rút
Rt_4,13_22_osnova.pdf 2018
Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12) Pavel Borovanský Rút
Rt4-1-12-osnova.pdf 2018
Hledej odpočinutí! (Rt 3,1-18) Pavel Borovanský Rút
Rt_3_osnova.pdf 2018
Boáz vstupuje na scénu (Rt 2,1-23) Pavel Borovanský Rút
Rt2-1-23-osnova.pdf 2017
Shodou okolností! (Rt 2,1-3) Pavel Borovanský Rút
Rt2-1-3-osnova.pdf 2017
O plné náruči (Rt 1,19-22) Pavel Borovanský Rút
Rt_1_6_18_22osnova.pdf 2017
O Boží prozřetelnosti! (Rút 1, 6-18) Pavel Borovanský Rút
Rt_1_6_18_osnova.pdf 2017
Na našich rozhodnutích záleží (Rút 1,1-5) Pavel Borovanský Rút
Rt1-1-5-osnova.pdf 2017