Studium Bible

Věříme, že součástí křesťanského života je studium Božího Slova - Bible. Základním principem pro naše studium Bible je reformační výzva Sola Scriptura, tedy vykládat Bibli Biblí, nechat samotnou Bibli, aby promlouvala do našich životů.

Aktuální biblické studium je vždy na prvním místě na této stránce. Budeme rádi, když se k nám v našem zkoumání Písma připojíte. Budeme Vám vděční za jakékoliv vaše ohlasy.

Otázky ke studiu jednotlivých biblických knih jsou ke stažení ve formátu pdf. Tyto pracovní listy jsou vhodné jak pro osobní studium Bible, tak pro studium ve skupině. Studium Markova evangelia pro vás může být efektivní pomůckou ke sdílení evangelia a vede k seznámení se s osobou a dílem Pána Ježíše Krista.

Jozue

Lekce 1 - Joz 1,1-9 -     pdf
Lekce 2 - Joz 1,10-18 - pdf
Lekce 3 - Joz 2,1-24 -   pdf
Lekce 4 - Joz 3,1-17 -   pdf
Lekce 5 - Joz 4,1-24 -   pdf
Lekce 6 - Joz 5,1-12 -   pdf
Lekce 7 - Joz 5,13-15 - pdf
Lekce 8 - Joz6,1-27 -    pdf
Lekce 9 - Joz 7, 1-26 -  pdf
Lekce 10 - Joz 8,1-35 - pdf
Lekce 11 - Joz 9,1-27 - pdf
Lekce 12 - Joz 10,1-15 - pdf 

Nahoru

Vize sboru - pilíře života křesťana a společenství Božího lidu

Společenství Božího lidu - Sk 2 -      pdf
Vydaný život křesťana - 2 K 8 a 9 -  pdf
Láska a poslušnost - Mt 22 a 28 -    pdf
Církev, která se modlí - Lk 11 a 18 - pdf

Nahoru

Biblické vedení církve

Vztah starších a sboru -   pdf

 

Starý zákon

 

Kniha Nehemjáš

Lekce 1 - Neh 1,1-2,10 -              pdf
Lekce 2 - Neh 2,11-3,32 -            pdf
Lekce 3 - Neh 3,32-4,17.6,1-19 - pdf
Lekce 4 - Neh 5,1-19 -                 pdf
Lekce 5 - Neh 7,1-72 -                 pdf
Lekce 6 - Neh 8,1-18 -                 pdf
Lekce 7 - Neh 9,1-37 -                 pdf
Lekce 8 - Neh 10,1-12,26 -          pdf
Lekce 9 - Neh 12,27-13,3 -          pdf
Lekce 10 - Neh 13,4-31 -             pdf

Nahoru

Žalmy - leden 2008

L001 - Ž 1 -      pdf
L002 - Ž 15 -    pdf
L003 - Ž 19 -    pdf
L004 - Ž 32 -    pdf

Nahoru

Kniha proroka Agea - květen - červen 2007

Lekce 1 - Ageus - úvod -   pdf
Lekce 2 - Ageus 1,1-15 -   pdf
Lekce 3 - Ageus 2,1-9 -     pdf
Lekce 4 - Ageus 2,10-19 - pdf
Lekce 5 - Ageus 2,20-23 - pdf

Nahoru

Nový zákon

 

Matoušovo evangelium

Matouš 13 - pdf
Matouš 22 - pdf

Nahoru

Markovo evangelium

Lekce 1 - Mk 1,1-3,6 -           pdf
Lekce 2 - Mk 3,7-5,43 -         pdf
Lekce 3 - Mk 6,1-8,30 -         pdf
Lekce 4 - Mk 8,27-10,31 -     pdf
Lekce 5 - Mk 10,32-11,26 -   pdf
Lekce 6 - Mk 11,27-12,44 -   pdf
Lekce 7 - Mk 13,1-37 -          pdf
Lekce 8 - Mk 14,1-52 -          pdf
Lekce 9 - Mk 14,53-15,32 -   pdf
Lekce 10 - Mk 15,32-16,20 - pdf

Nahoru

Lukášovo evangelium

Lekce 1 - úvod -            pdf
Lekce 2 - Lk 1,1-4 -       pdf
Lekce 3 - Lk 1,5-25 -     pdf
Lekce 4 - Lk 1,26-38 -   pdf
Lekce 5 - Lk 1,39-56 -   pdf
Lekce 6 - Lk 1,57-80 -   pdf
Lekce 7 - Lk 2,1-20 -     pdf
Lekce 8 - Lk 2,21-52 -   pdf
Lekce 9 - Lk 3,1-15 -     pdf
Lekce 10 - Lk 3,15-38 - pdf
Lekce 11 - Lk 4,1-15 -   pdf
Lekce 12 - Lk 4,16-30 - pdf
Lekce 13 - Lk 4,31-44 - pdf
Lekce 14 - Lk 5,1-11 -   pdf
Lekce 15 - Lk 5,12-16 - pdf
Lekce 16 - Lk 5,17-26 - pdf
Lekce 17 - Lk 5,27-39 - pdf
Lekce 18 - Lk 6,1-11 -   pdf
Lekce 19 - Lk 6,12-19
Lekce 20 - Lk 6,20-26 - pdf
Lekce 21 - Lk 6,27-38 - pdf
Lekce 22 - Lk 6,39-42 - pdf
Lekce 23 - Lk 6,43-49 - pdf
Lekce 24 - Lk 7,1-11 -   pdf
Lekce 25 - Lk 7,11-17 - pdf
Lekce 26 - Lk 7,18-35
Lekce 27 - Lk 7,36-50 - pdf
Lekce 28 - Lk 8,1-21 -   pdf
Lekce 29 - Lk 8,22-25 - pdf
Lekce 30 - Lk 8,26-39 - pdf
Lekce 31 - Lk 8,40-56 - pdf 
Lekce 32 - Lk 9,01-09 - pdf 
Lekce 33 - Lk 9,10-17 - pdf
Lekce 34 - Lk 9,18-27 - pdf 
Lekce 35 - Lk 9,28-36 - pdf 
Lekce 36 - Lk 9,37-50 - pdf 
Lekce 37 - Lk 9,51-62 - pdf 
Lekce 38 - Lk 10,01-16 - pdf 
Lekce 39 - Lk 10,17-24 - pdf 
Lekce 40 - Lk 10,25-37 - pdf 
Lekce 41 - Lk 10,38-42 - pdf 
Lekce 42 - Lk 11,01-13 - pdf 
Lekce 43 - Lk 11,14-28 - pdf 
Lekce 44 - Lk 11,29-36 - pdf 
Lekce 45 - Lk 11,37-54 - pdf 
Lekce 46 - Lk 12,01-12 - pdf 
Lekce 47 - Lk 12,13-21 - pdf 
Lekce 48 - Lk 12,22-34 - pdf 
Lekce 51 - Lk 13,01-09 - pdf 
Lekce 52 - Lk 13,10-21 - pdf 
Lekce 53 - Lk 13,22-35 - pdf 
Lekce 54 - Lk 14,01-14 - pdf 
Lekce 55 - Lk 14,15-24 - pdf 
Lekce 56 - Lk 14,25-35 - pdf 
Lekce 57 - Lk 15,01-07 - pdf 
Lekce 58 - Lk 15,08-10 - pdf 
Lekce 59 - Lk 15,11-24 - pdf 
Lekce 61 - Lk 16,01-09 - pdf 
Lekce 62 - Lk 16,10-18 - pdf 
Lekce 63 - Lk 16,19-31 - pdf 
Lekce 70 - Lk 18,31-43 - pdf 
Lekce 72 - Lk 19,11-27 - pdf 
Lekce 74 - Lk 20,01-19 - pdf 
Lekce 75 - Lk 20,20-26 - pdf 
Lekce 76 - Lk 20,27-47 - pdf 
Lekce 77 - Lk 21,01-04 - pdf 
Lekce 78 - Lk 21,05-19 - pdf 
Lekce 79 - Lk 21,20-28 - pdf 
Lekce 80 - Lk 21,29-38 - pdf 
Lekce 81 - Lk 22,01-13 - pdf 
Lekce 82 - Lk 22,14-30 - pdf 
Lekce 83 - Lk 22,31-32 - pdf 
Lekce 84 - Lk 22,33-46 - pdf 
Lekce 85 - Lk 22,47-62 - pdf 
Lekce 86 - Lk 22,63-71 - pdf 
Lekce 87 - Lk 23,01-12 - pdf 
Lekce 88 - Lk 23,13-31 - pdf 
Lekce 89 - Lk 23,32-43 - pdf 
Lekce 90 - Lk 23,44-54 - pdf 
Lekce 91 - Lk 23,55-24,12 - pdf 
Lekce 92 - Lk 24,13-27 - pdf 

 

Nahoru

 

Janovo evangelium - leden - prosinec 2006

Lekce 1 - Jan 1,1-18 -            pdf
Lekce 2 - Jan 1,19-2,25 -       pdf
Lekce 3 - Jan 3,1-36 -            pdf
Lekce 4 - Jan 4,1-42 -            pdf
Lekce 5 - Jan 4,43-5,15 -       pdf
Lekce 6 - Jan 5,16-47 -          pdf
Lekce 7 - Jan 6,1-21 -            pdf
Lekce 8 - Jan 6,22-71 -          pdf
Lekce 9 - Jan 7,1-36 -            pdf
Lekce 10 - Jan 7,37-52 -        pdf
Lekce 11 - Jan 8,1-11 -          pdf
Lekce 12 - Jan 8,12- 59 -       pdf
Lekce 13 - Jan 9,1-41 -          pdf
Lekce 14 - Jan 10,1-21 -        pdf
Lekce 15 - Jan 10,22-42 -      pdf
Lekce 16 - Jan 11,1-57 -        pdf
Lekce 17 - Jan 12,1-19 -        pdf
Lekce 18 - Jan 12,20-43 -      pdf
Lekce 19 - Jan 12,44-50 -      pdf
Lekce 20 - Jan 13,1-11 -        pdf
Lekce 21 - Jan 13,12-20 -      pdf
Lekce 22 - Jan 13,21-30 -      pdf
Lekce 23 - Jan 13,31-38 -      pdf
Lekce 24 - Jan 14,1-11 -        pdf
Lekce 25 - Jan 14,12-21 -      pdf
Lekce 26 - Jan 14,22-31 -      pdf
Lekce 27 - Jan 15,1-11 -        pdf
Lekce 28 - Jan 15,12-17 -      pdf
Lekce 29 - Jan 15,18-25 -      pdf
Lekce 30 - Jan 15,26-16,4 -   pdf
Lekce 31 - Jan 16,4-15 -        pdf
Lekce 32 - Jan 16,16-24 -      pdf
Lekce 33 - Jan 16,25-33 -      pdf
Lekce 34 - Jan 17,1-5 -          pdf
Lekce 35 - Jan 17,6-19 -        pdf
Lekce 36 - Jan 17,20-26 -      pdf
Lekce 37 - Jan 18,1-27 -        pdf
Lekce 38 - Apoštol Jan -         pdf
Lekce 39 - Jan 18,28-19,16 - pdf
Lekce 40 - Jan 19,17-42 -      pdf
Lekce 41 - Jan 20,1-31 -        pdf
Lekce 42 - Jan 21,1-25 -        pdf

Nahoru

Kniha Skutků apoštolů

Skutky 9,1-31 - pdf

 

List Galatským - červenec - prosinec 2007

 

Lekce 1 - Ga 1,1-2 -            pdf
Lekce 2 - Ga 1,3-5 -            pdf
Lekce 3 - Ga 1,6-10 -          pdf
Lekce 4 - Ga 1,11-24 I. -     pdf
Lekce 5 - Ga 1,11-24 II. -    pdf
Lekce 6 - Ga 2,1-5 -            pdf
Lekce 7 - Ga 2,6-14 -          pdf
Lekce 8 - Ga 2,15-19 -        pdf
Lekce 9 - Ga 2,20-21-         pdf
Lekce 10 - Ga 3,1-5 -          pdf
Lekce 11 - Ga 3,6-14 -        pdf
Lekce 12 - Ga 3,14-25 -      pdf
Lekce 13 - Ga 3,26-4,7 -     pdf
Lekce 14 - Ga 4,8-20 -        pdf
Lekce 15 - Ga 4,21-31 -      pdf
Lekce 16 - Ga 5,1-6 -          pdf
Lekce 17 - Ga 5,7-15 -        pdf
Lekce 18 - Ga 5,16-25 I. -   pdf
Lekce 19 - Ga 5,16-25 II. -  pdf
Lekce 20 - Ga 5,16-25 III. - pdf
Lekce 21 - Ga 5,26-6,5 -      pdf
Lekce 22 - Ga 6,6-10 -         pdf
Lekce 23 - Ga 6,11-18 -       pdf

Nahoru

List Filipským

Lekce 1 - Filipským 1,1-11 -        pdf
Lekce 2 - Filipským 1,12-26 -      pdf
Lekce 3 - Filipským 1, 27-2,4 -    pdf
Lekce 4 - Filipským 2,5-11 -        pdf
Lekce 5 - Filipským 2,12-18 -      pdf
Lekce 6 - Filipským 2,17-3,1 -     pdf
Lekce 7 - Filipským 3,2-11 -        pdf
Lekce 8 - Filipským 3,12-4,1 -     pdf
Lekce 9 - Filipským 4,2-9 -          pdf
Lekce 10 - Filipským 4,10-23 -    pdf
Lekce 11 - Z dobového pozadí - pdf

Nahoru

List Koloským

Lekce 1 - Koloským 1,1-14 -    pdf
Lekce 2 - Koloským 1,15-23 -  pdf
Lekce 3 - Koloským 1,24-2,5 - pdf
Lekce 4 - Koloským 2,6-15 -    pdf
Lekce 5 - Koloským 2,16-23 -  pdf
Lekce 6 - Koloským 3,1-11 -    pdf
Lekce 7 - Koloským 3,12-16 -  pdf
Lekce 8 - Koloským 3,17-4,1 - pdf
Lekce 9 - Koloským 4,2-6 -      pdf
Lekce 10 - Koloským 4,7-18 -  pdf

Nahoru

1. Tesalonickým

Lekce 1 - 1. Tesalonickým 1,1-10 -     pdf
Lekce 2 - 1. Tesalonickým 2,1-13 -     pdf
Lekce 3 - 1. Tesalonickým 2,14-3,5 -  pdf
Lekce 4 - 1. Tesalonickým 3,6-14 -     pdf
Lekce 5 - 1. Tesalonickým 4,1-12 -     pdf
Lekce 6 - 1. Tesalonickým 4,13-5,3 -  pdf
Lekce 7 - 1. Tesalonickým 5,4-11 -     pdf
Lekce 8 - 1. Tesalonickým 5,12-15 -   pdf
Lekce 9 - 1. Tesalonickým 5,16-22 -   pdf
Lekce 10 - 1. Tesalonickým 5,23-28 - pdf

Nahoru

List Titovi

Lekce 1 - Titovi 1,1-16 - pdf
Lekce 2 - Titovi 2,1-15 - pdf

 

List Titovi - únor - květen 2007

Lekce 1 - Titovi - úvod -     pdf
Lekce 2 - Titovi 1,1-4 -       pdf
Lekce 3 - Titovi 1,5 -          pdf
Lekce 4 - Titovi 1,6 -          pdf
Lekce 5 - Titovi 1,7-9 -       pdf
Lekce 6 - Titovi 1,10-16 -   pdf
Lekce 7 - Titovi 2,1-5 -       pdf
Lekce 8 - Titovi 2,6-10 -     pdf
Lekce 9 - Titovi 2,11 -        pdf
Lekce 10 - Titovi 2,11-15 - pdf
Lekce 11 - Titovi 3,1-3 -     pdf
Lekce 12 - Titovi 3,4-7 -     pdf
Lekce 13 - Titovi 3,8-11 -   pdf
Lekce 14 - Titovi 3,12-15 - pdf

Nahoru

Epištola Jakubova

Lekce 1 - Jakub 1,1-8 -      pdf
Lekce 2 - Jakub 1,9-18 -    pdf
Lekce 3 - Jakub 1,19-27 -  pdf
Lekce 4 - Jakub 2,1-13 -    pdf
Lekce 5 - Jakub 2,14-26 -  pdf
Lekce 6 - Jakub 3,1-18 -    pdf
Lekce 7 - Jakub 4,1-10 -    pdf
Lekce 8 - Jakub 1-4 -         pdf
Lekce 9 - Jakub 4,11-5,6 - pdf
Lekce 10 - Jakub 5,7-20 -  pdf

Nahoru