Zdroje

Kázání a vyučování jsou důležitou součástí našich společných shromáždění. Stejně jako první církev vytrvale poslouchala učení apoštolů (Skutky 2,42) i my chceme naslouchat stejnému učení, které je pro nás zachované v Božím Slově - v Bibli.

Jako křesťané máme niternou touhu a hlad po Božím Slově - chceme se jím sytit, abychom jím rostli ke spasení (1. Petrův 2,2). Proto považujeme za svou výsadu slyšet Boží Slovo.

Jako lidé, kteří důvěřují Bohu, chceme znát celou vůli Boží (Skutky 20,26-27) a proto vykládáme Bibli krok za krokem a verš za veršem. Chceme rozumět Božímu Slovu tak, jak nám ho jeho Autor zachoval, a nechceme ho nijak deformovat ani překrucovat. Proto se snažíme pochopit smysl jednotlivých úseků Bible v jejich bezprostředním kontextu a v kontextu celých knih. Jsme přesvědčeni, že toto je nejlepší způsob, jak můžeme poznat všechno, co učí Bible, a porozumět Boží vůli pro naše životy.

Na tomto místě najdete kázání ve formátu mp3, případně jako text, dále otázky k biblickému studiu a také nějaká zamyšlení, studie a články.