RADOST ZE SPASENÍ VYCHÁZÍ Z JEHO VZÁCNOSTI (LK 10,21 – 24) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 10,21 - 24_osnova.pdf 2024
Není zde, byl vzkříšen! (Lukáš 24,5-6)  Jan Suchý Vzkříšení Krista
Lk 24,5-6_osnova_0.pdf 2024
KRISTŮV POKOJ PŘEVYŠUJE KAŽDÉ POMYŠLENÍ (LK 8,22-25) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 8,22-25_osnova.pdf , Lk 8,22-25_otázky.pdf 2023
MODLEME SE DÁL Lk 18,1-8; Peter Smith Modlitba
Lk 18,1-8 - osnova.pdf , Lk 18,1-8_otázky_0.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium
Lk 19,1-10_osnova_0.pdf , otázky Lk 19,1-10.pdf 2023
Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46; Jan Suchý Modlitba
2023
JEN BŮH MŮŽE DÁT TO, CO NEJVÍC POTŘEBUJEŠ (LK 1,5-13) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 1,5-13_osnova.pdf 2022
Pustina Lk 5, 15-16 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
Lk 5, 15-16,_osnova_0.pdf 2022
Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
Lk 21, 9-18_osnova_0.pdf
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
LK 23, 38-43 - osnova.pdf
Křesťanská radost (Lk 2,25-32) Jan Suchý Lukášovo evangelium
Lk2-21-35-osnova.pdf 2018
Poznejte velikou radost! (Lk 2,1-20) Jan Suchý Lukášovo evangelium
Lk 2,1-20 - osnova.pdf 2017
Nalezená radost (Lk 18,9-14) Justin Ridgway Lukášovo evangelium
Lk18-09-14-osnova.pdf 2017
Je vzkříšen! (Lk 24,1-12) Jan Suchý Lukášovo evangelium
lk24-1-12-osnova.pdf 2016
Kdo je největší? (Lk 22,14-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk22-14-30-osnova.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené IV. (Lk 15,25-32) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk15-25-32-osnova_0.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené III. (Lk 15,11-24) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk15-11-24-osnova_0.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené II. (Lk 15,8-10) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk15-08-10-osnova_0.pdf 2010
Boží srdce pro ztracené I. (Lk 15,1-7) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk15-01-07-osnova_0.pdf 2010
Kdo bude pozván? (Lk 14,1-14) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk14-01-14-osnova.pdf 2010
Snažte se vejít úzkými dveřmi (Lk 13,22-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk13-22-35-osnova.pdf 2009
Čemu přirovnáme Boží království? (Lk 13,10-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk13-10-21-osnova.pdf 2009
Tajemství pokorné víry (Lk 8,40-56) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk08-40-56-osnova_0.pdf 2009
Prosili Ho, aby odešel! (Lk 8,26-39) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk08-26-39-osnova.pdf 2008
Kde je vaše víra? (Lk 8,22-25) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
2009