VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16;

aaaV bitvě evangelia totiž nejde o vnější věci tohoto světa, o věci, které si myslíme, že dobře známe. Ale jde o duchovní zápas o duše lidí. Je nelítostný, hrozivý tak, že ani ten nejstrašlivější konflikt fyzického světa se mu nepřiblíží svou intenzitou a smrtností. Tento zápas by bez Božího nadpřirozeného zásahu a intervence nikdo z lidí nevybojoval vítězně.

Osnova kázání

VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23)

aaaMožná se ptáš, co to je to nové narození? Možná jsi o tom už slyšel, ale nevíš přesně, co to znamená. Máš kolem sebe lidi, kteří říkají, že oni se už znovuzrodili, ale ty ještě takovou zkušenost ve svém životě nemáš. Co to tedy znamená znovu se narodit? Boží slovo má pro nás odpověď. V Janově evangeliu ve třetí kapitole čteme o Nikodémovi.

Osnova kázání

TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17;

aaaZ Galileje přichází Pán Ježíš. Je to něco přes sto Km. Jde tuto vzdálenost pěšky, aby se nechal od Jana pokřtít. To je něco nepochopitelného. Ten, který nás křtí svým Duchem svatým, abychom byli zachráněni a měli život. Ten, který je Stvořitelem života, Pánem života a který je ŽIVOT sám, se nechává od hříšníka Jana pokřtít! A velmi ho tím uvádí do rozpaků.

Osnova kázání

TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17;

TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17;

ÚVOD

Pokoj vám! Jak jsme oznámili spolu s bratrem Janem, začneme dnes vyučováním o křtu. A kde jinde bychom měli začít než u našeho vzoru pravého lidství. U Božího Syna, u Pána Ježíše Krista.

Víme, že Pán Ježíš se narodil jako člověk. V těle jako má hříšný člověk vyjma hříchu. Kraličtina říká: „V podobnosti těla hříchu, vyjma hříchu.“  Víme, že Ježíš je Beránkem Božím, vyhlédnutým před stvořením světa. Jan o Něm říká doslova.

Křest (Mt 28,19-20)

Křtěte učedníky ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Dnes si prostudujeme podstatu křtu. Porovnáme jeho fyzický, zjevný, obraz – křest vodou, s duchovní skutečností, tj. pokřtěním do Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Osnova kázání