DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26)

aaa

Pokoj vám a milost od Boha Otce a Ježíše Krista, Pána našeho. Kéž se mezi námi dnes rozhojní Boží pokoj a láska a poslušnost skrze evangelium, dobrou zprávu o Boží milosti připravené pro každého hříšníka, který lituje svých hříchů před Bohem, opouští je a důvěřuje Božímu Synu Ježíši Kristu, že On všechen dluh za něj zaplatil na kříži Golgoty.

Osnova kázání

DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26)

 

DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 9. červen 2024

 

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2 Korintským 5:19-20 

 

Osnova kázání

BŮH PEČLIVĚ STŘEŽÍ PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PRO JEJÍ VZÁCNOST (1K 11,17-34)

aaaPrvní ustanovení církvi je křest. Každý, kdo poznal, že je hříšný před Bohem, lituje svých vin a uvěří Kristu Ježíši, že zaplatil jeho dluh vůči svatému Bohu na kříži Golgoty, spěchá radostně ke křtu, aby vyznal před lidmi, co pro něj Pán udělal, aby se přiznal veřejně ke Kristu, tak jako se Kristus přiznal k němu před Otcem i svatými anděly, když jej spasil (Lk 12,8).

BŮH PEČLIVĚ STŘEŽÍ PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PRO JEJÍ VZÁCNOST (1K 11,17-34)

 

Bůh pečlivě střeží Památku večeře Páně pro její vzácnost (1K 11,17-34) Jan Suchý, Ústí nad Labem, 5. květen 2024

 

Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. 1 Korintským 10:17  

Otázky ke studiu

VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16;

aaaV bitvě evangelia totiž nejde o vnější věci tohoto světa, o věci, které si myslíme, že dobře známe. Ale jde o duchovní zápas o duše lidí. Je nelítostný, hrozivý tak, že ani ten nejstrašlivější konflikt fyzického světa se mu nepřiblíží svou intenzitou a smrtností. Tento zápas by bez Božího nadpřirozeného zásahu a intervence nikdo z lidí nevybojoval vítězně.

Osnova kázání

VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23)

aaaMožná se ptáš, co to je to nové narození? Možná jsi o tom už slyšel, ale nevíš přesně, co to znamená. Máš kolem sebe lidi, kteří říkají, že oni se už znovuzrodili, ale ty ještě takovou zkušenost ve svém životě nemáš. Co to tedy znamená znovu se narodit? Boží slovo má pro nás odpověď. V Janově evangeliu ve třetí kapitole čteme o Nikodémovi.

Osnova kázání