Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6)

aaaHledej Boží vůli! Jaká je pro mě Boží vůle? A kde ji mám hledat? Není prostší a zároveň těžší odpověď. Prostá proto, že tu Boží vůli nám Bůh sám zjevuje. Je tu, před našima očima, držíme ji v rukou. Boží slovo. Vždyť už dobře víme, že Bůh říká ve 2 Tim 3:16-17, že veškeré Písmo je jeho zjevená vůle pro náš život.

BUĎ ROZHODNÝ A VELMI UDATNÝ (JOZ 1,1-9)

aaa

Byl nám postaven před oči Pán Ježíš. Položil svůj život, abychom my mohli znát Boží přítomnost a posilu v tom našem. Boží slovo je plné zaslíbení. Abychom se jich mohli držet, potřebujeme Ježíše Božího slova. On je Alfa i Omega, první i poslední, On je Pán pánů a Král králů. On je první i poslední. On je naše všechno – to je Ježíš Kristus.

 

 

 

KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9)

aaaA to je myslím to druhé, co je v našem verši je podtrženo tučnou čarou: jak Ježíš je milostivý, jak je štědrý. Slovo použité v tomto verši je pro štědrost je v řečtině doslova „milost“. A tak ji překládají všechny české překlady, které jsem prošel. Kromě ekumenického. A opravdu, v kontextu našeho oddílu ve 2 Korintským 8,1-9 je to dobrý překlad.

RODIČE, VYCHOVÁVEJTE SVÉ DĚTI (EFEZSKÝM 6,4B)

AAATak by se zdálo, že rodiče se mají především vyvarovat hříšného jednání se svými dětmi, které by je ubíjelo na duchu a vedlo ke vzpouře a hněvu. Dobrá, ale tady jistě výchova nekončí. To by rodiče mohli sedět s rukama v klíně, a to by byla veškerá jejich zodpovědnost. Ale díky Pánu nemáme v ruce jen list do Kolos, ale máme celé Písmo.

Osnova kázání