MODLEME SE DÁL Lk 18,1-8;

aaaLukáš 18:1  Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 2  "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 3  V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: `Zastaň se mne proti mému odpůrci.´ 4  Ale on se k tomu dlouho neměl.

Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46;

Lukáš 22:39  Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. 40  Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." 41  Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: 42  "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň." 43  Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. 44  Ježíš v úzkostech zápasil a m

Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2)

Priorita modlitby v životě církve

Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši tohoto oddílu a ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve, všimneme si různých druhů modliteb, které zde Boží slovo jmenuje a dále se podíváme také na to, co by mělo být obsahem našich modliteb podle tohoto textu a nakonec na to, co je cílem společných modliteb křesťanů.

Text kázání

Osnova kázání