Hospodin, který vysvobozuje – Ex 1-40

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí!

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 16. června 2013

Pokoj vám a milost, bratři a sestry. Minulý týden jsme uzavřeli knihu Genesis takovým stručným shrnutím celé knihy. Myslím, že to je moc dobré a užitečné, když se můžeme podívat na celou biblickou knihu z ptačí perspektivy, z určitého nadhledu. Chtěl bych, abychom takové shrnutí udělali postupně u každé knihy Bible.

Osnova kázání