Hospodin, který vysvobozuje (Ex 1-40)

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí!

Dnes si připomeneme hlavní události knihy Exodus a na některých z nich si ukážeme, jak veliký je Bůh, který se nám dává poznat v této knize a jak tato kniha ukazuje na Krista.

Text kázání

Osnova kázání