Patříte-li Kristu, žijte pro Krista (Kol 3,22-4,1)

aaaLíbit se lidem, abych byl v jejich očích lepší, než jsem před Bohem, který vidí do srdce, to je pokrytectví.  Bůh vidí do srdce člověka. Nic před Ním nemůže zůstat skryto (Mt 6,6). Pokud je někoho vnitřním motivem jednání získat něco od lidí – třeba uznání nebo nějaké výhody pro sebe, nebo jen nevypadat špatně v očích druhého člověka, a ne na prvním místě, jak se líbit Bohu, pak je to hřích. Někdo řekne: ale v Písmu je přece místo, kde se apoštol Pavel chce líbit lidem.

 

 

 

 

 

 

Text kázání: