Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6)

aaaHledej Boží vůli! Jaká je pro mě Boží vůle? A kde ji mám hledat? Není prostší a zároveň těžší odpověď. Prostá proto, že tu Boží vůli nám Bůh sám zjevuje. Je tu, před našima očima, držíme ji v rukou. Boží slovo. Vždyť už dobře víme, že Bůh říká ve 2 Tim 3:16-17, že veškeré Písmo je jeho zjevená vůle pro náš život. Tak tedy nikdo v církvi nemá výmluvu, že by nevěděl, co je Boží vůle pro náš každodenní život. Spíš je to problém naší vlastní malé poslušnosti, že? Poslouchám na Youtube vyučování o Bibli. A slyšel jsem tu dobré svědectví o kazateli Johnu Piperovi. Možná znáte některou z jeho knih, které máme i v češtině. A ten vyučující řekl, proč si myslí, že John Piper zná tak dobře Boha. Protože je mu poslušný. Co se o Bohu z Písma dozvěděl, podle toho žije. Jednoduché, že? Ale pro naši pýchu to není snadné. Kéž je nám Bůh milostiv a pomáhá nám Duchem svatým usvědčovat nás z neposlušnosti a skrze pokání poslušní být!

 

 

Text kázání: