VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16;

aaaV bitvě evangelia totiž nejde o vnější věci tohoto světa, o věci, které si myslíme, že dobře známe. Ale jde o duchovní zápas o duše lidí. Je nelítostný, hrozivý tak, že ani ten nejstrašlivější konflikt fyzického světa se mu nepřiblíží svou intenzitou a smrtností. Tento zápas by bez Božího nadpřirozeného zásahu a intervence nikdo z lidí nevybojoval vítězně. Sám Bůh se musel stát člověkem, na lidském těle vynést naše hříchy na kříž a smýt je svou krví! Protože je tento zápas tak lítý, a jeho cena tak vysoká, musíme dobře chápat všechny skutečnosti tohoto duchovního boje. Musíme znát dobře pravdu evangelia i působení jeho moci v životě člověka. A k tomu nám snad pomůže i dnešní kázání. Budeme pokračovat v učení o křtu ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Ukážeme si na důsledky pravé víry, pravého pokání, toho, když se člověk skutečně narodí z Ducha Božího. Náš text dnešní je Sk 22, 6-16;

 

 

Text kázání: 

Osnova kázání