DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14

aaaVšimněte si zásadního rozdílu. Potomek Adamův zhola vůbec nerozumí věcem Ducha Božího. Nezná pravdu, nerozumí pravdě, je pro něj nepochopitelná! A to určuje jeho pohled na svět a všechny věci v něm, i jeho chování a bezbožný způsob života. Kdežto ten, kdo se narodil z Boha, je schopen posoudit všechno, má všechno, co potřebuje ke zbožnému životu a je schopen tomu porozumět. Dokonce čteme, že my máme mysl Kristovu! To je nádherné, úžasné naprosto odzbrojující a přemáhající slovo! Bratře, sestro máš mysl Kristovu! Rozumíš? Nenáviděli jsme Ho, ale nyní máme Jeho mysl! A i u nás to určuje a musí určovat pohled na svět i způsob života, který je na rozdíl od potomka Adamova cele zasvěcen Bohu, je zbožný. 

 

 

 

 

Text kázání: 

Osnova kázání