DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE! Ř 13,7-10;

aaaDobře vidíme, že Zákon Boží zakazuje hříšné skutky, protože to jsou skutky zášti, zhouby, zmaru. Jsou to skutky těch, co nenávidí Boha a Jeho pravdu! Láska nevykořisťuje a nezneužívá tělo druhého člověka pro ukojení svých nečistých tužeb! Smilstvo, cizoložství ano. Láska nebere druhému život, vražda ano. Láska neobírá druhého o majetek, krádež ano. Láska neupírá druhému právo, křivé svědectví ano. Princip lidské sebestřednosti a uctívání sebe sama vede v životě hříšných lidí k tomu, že pokud je to nutné, naplní své vlastní potřeby, touhy a žádosti v každém případě i za cenu zlého! Chci být bohatý i kdybych si to měl nakrást a u toho někoho zavraždit! Chci tu ženu, její tělo, abych uspokojil svou žádost a nezastaví mě to, že není mou ženou! To láska nikdy neudělá, láska neučiní nikdy nikomu nic zlého! Pravá láska má druhé za přednější sebe, protože má svůj původ u Boha v Kristu!

 

 

Text kázání: